Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Nederland Engels
Aanmelden

Bijeenkomst Platform Risicodeskundigheid, 1 november 2019

Datum en plaats: vrijdag 1 november 2019, 13.30 - 16.30 uur, Verbond van Verzekeraars in Den Haag

Op vrijdag 1 november 2019 organiseert het bestuur van het platform Risicodeskundigheid weer een platformbijeenkomst. Het bestuur van het platform zal de leden nader informeren over de voortgang van het register bij de NVVK en andere bestuurszaken. De rest van het programma is gericht op de vakinhoud. Vanuit het netwerk Mobiliteit&Transport schetsen Jan Lamberink (TVM) en Johannes Buitenwerf (HDI) de risico’s van brand en diefstal in de transportwereld in relatie tot andere branches. Maick Arendsen (NN; voorzitter netwerk Agrarisch) vertelt over de ontwikkeling rond Scoop 12 ‘PV Installaties’. Daarna gaat Rudo Meulenman, voorzitter netwerk Brand, in op de lopende activiteiten en de plannen voor 2020. Na de pauze houdt Tom Rodenburg (NN, voorzitter netwerk Mobiliteit&Transport) een inleiding over het gebruik van data-analyse in de schadewereld. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel.
 
Bestemd voor
De bijeenkomst is bedoeld voor de leden van het platform Risicodeskundigheid.
 
Programma
13.00 – 13.30 uur   Inloop
13.30 – 13.45 uur   Opening en mededelingen van het bestuur door de voorzitter Mirelle van Gemert
13.45 – 14.15 uur   Netwerk Mobiliteit&Transport: Risico’s van brand en diefstal in de transportwereld in relatie tot andere branches, door Jan Lamberink (TVM)
                                   en Johannes Buitenwerf (HDI)
14.15 – 14.45 uur   Netwerk Agrarisch: Ontwikkeling rond Scoop 12 ‘PV Installaties’, door Maick Arendsen (NN)
14.45 – 15.15 uur   Netwerk Brand: Lopende projecten, het preventieplan en de activiteiten in 2020, door Rudo Meuleman (Achmea)
14.15 – 15.40 uur   Pauze
15.40 – 16.30 uur   Datagebruik in de schadewereld, door Tom Rodenburg (NN)
16.30 - 17.30 uur   Afsluiting en netwerkborrel
 
Netwerkvergaderingen
Voorafgaand aan de themamiddag worden er van 11.00 tot 13 .00 uur vergaderingen georganiseerd voor de netwerken Brand en Mobiliteit&Transport.
 
Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.
 
Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).