Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Nederland Engels
Aanmelden

Bijeenkomst Verbond van Verzekeraars-ANVA-Doccle, 15 december 2022

Datum en tijd: donderdag 15 december 2022, 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Verbond van Verzekeraars, Bordewijklaan 2 in Den Haag


De technische ontwikkelen volgen elkaar razendsnel op. De financiële sector en andere sectoren zijn in beweging als nooit tevoren. Tegelijk komt er nieuwe wetgeving vanuit de EU op ons af waar organisaties juiste en afgewogen keuzes in moeten maken.

Het Verbond van Verzekeraars, ANVA en Doccle nemen het initiatief om deze verkennende bijeenkomst te organiseren. Simpelweg omdat we geloven in de kracht van innoveren en zien dat er in de ecosystemen van (financiële) diensten alleen resultaat bereikt kan worden door samen te werken en gezamenlijk te leren. Daarbij kan echte innovatie alleen worden bereikt door in de sector op andere manieren samen te werken en nieuwe vraagstukken op te pakken en werkend gaan uitproberen.

‘Door te Doen en gezamenlijke te leren ontstaan mogelijk nieuwe initiatieven die de markt verder zal brengen. Iedere partij kan zich aanmelden en zelf bepalen welke rol zij hierin wil nemen (gezamenlijk of individueel) 

Omdat we hierin geloven starten we een innovatie beweging die sector overstijgend is. Iedereen is welkom om bij te dragen en mee te leren. Het doel is in beweging te komen, te inspireren en te enthousiasmeren door deel te nemen aan een Open-innovatie beweging. In deze eerste bijeenkomst worden use-cases opgepakt en werkend gemaakt. Doe mee en meld je aan!


Bestemd voor
Deelname is voor interessant voor vernieuwers, Innovatiemanagers en software leveranciers uit diverse sectoren (Verzekeringen, Notariaat, Pensioenen, Financieel sectoren, Overheid etc. )


Programma (voorlopig)
Start:  15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Einde: ca. 17.00 uur

 • Inloop
 • Inleiding Verbond van Verzekeraars  over veranderende wetgeving Europa door Harold Mahadew, Distributie en InsurTech Lead
 • Innovatie en standaardisatie (SiVi en CGA) door Justin Schlee, vertegenwoordiger en bestuurslid CGA
 • Presentatie en demo ( 3 cases):
  Financiële APK
  - Virtueel inkomensloket – ICTU / Gemeente Utrecht
    & Amersfoort door Steven Gort
  Woning aankopen
  - Doccle Otto Lagemaat
  Nazorg verzekeringen
  - ANVA / Justin Schlee
 • Mogelijke cases definiëren + keuzez maken
  Poll van 3 cases (categorie kiezen, meer use cases)
 • Wrap up en vervolg

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Harold Mahadew. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).