Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Nederland Engels
Aanmelden

EPS seminar Smart Reports, 26 juni 2014

Voor een betere klantbediening en een effectievere schadebehandeling

Datum en plaats: donderdag 26 juni 2014, 13.30  – 16.00 uur bij het Verbond van Verzekeraars, Bordewijklaan 2, 2591 XR  in Den Haag.
 
Vanuit verschillende bronnen komt nieuwe informatie beschikbaar die gebruikt kan worden bij de afhandeling van aanrijdingen. In dit seminar worden de ontwikkelingen op dit punt vanuit de verschillende bronnen belicht, te weten: de klant, de politie, het voertuig en ‘the cloud’. Niet alleen zal de focus worden gelegd op de betekenis hiervan voor de schadebehandeling zelf, ook zal worden belicht wat het een en ander kan betekenen voor de rol van de verzekeraar bij schade.   
Doel en inhoud van de bijeenkomst
Nieuwe informatie voor een betere klantbediening en schadeafhandeling bij verkeersongevallen, nu en in de nabije toekomst.  
Bestemd voor
Management schadebehandeling (letsel en materieel), Clearinghuis Regresdeelnemers, productmanagement, e-business, marketing
Programma
13.00 uur  Ontvangst met een broodje
13.30 uur  Start en welkomstwoord. Stand van zaken Clearinghuis Regresschades en nieuwe marktbewerkingsstrategie Mobielschademelden.
                 Door Tjeerd Wierda, Algemeen manager Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars
13.45 uur  STAR, Smart Traffic Accident Reporting, publiek-private samenwerking om, onder andere,
                 met behulp van Mobielschademelden verkeersincidenten beter en vollediger te registreren.
                 
Daarnaast de doorontwikkeling van politierapportages t.a.v. verkeersincidenten.
                 Door Egbert Jan van Hasselt, Programmamanager politie 
STAR.jpg
14.05 uur  E-Call: kans of bedreiging voor verzekeraars?
                 Door Jelle Smits, manager Waarborgfonds Motorverkeer en lid van de
Motor Steering Group (Insurance Europe)
14.25 uur  Pauze
15.00 uur  Verkeersrapportages en big data
                 Door Erik Donkers, directeur VIA
15.20 uur  Real-time schadebehandelen met telematica. Met praktijkcasus.
                 Door Hans Gerritsen, co-founder Fairzekering. 
15.40 uur  Afsluiting en borrel


Logo's.jpg


Trefwoorden:
Schade