Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Nederland Engels
Aanmelden

Livestream Effectieve communicatie bij betalingsachterstanden, 8 december 2020

Datum: ​dinsdag 8 december 2020, 10.00 - 11.00 uur, online

Veel mensen in Nederland hebben financiële zorgen. Nu langzaam duidelijker wordt wat de (sociaaleconomische) gevolgen zijn van de coronacrisis wordt de schulden­problematiek alleen maar urgenter. In het webinar ‘Financiële kwetsbaarheid: verzekeraars in actie!’ van 28 oktober hebben we laten zien dat verzekeraars daarbij hun klanten kunnen helpen.
Maar hoe kun je je klanten nu het beste benaderen zodat daadwerkelijk contact tot stand komt? Contact leggen is immers de eerste stap op weg naar een oplossing. Met welke vormen van communicatie kun je hiervoor je klant motiveren? En hoe zorg je er daarbij voor dat de klantrelatie in stand blijft. Kortom, welke communicatie is effectief? In deze sessie gaan we daar dieper op in.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 7 december a.s., 12.00 uur.

Doelstelling
Deze livestream heeft als doel je te informeren over mogelijkheden die verzekeraars hebben om eerder in contact te komen met klanten met een betalingsachterstand. Daarnaast gaan we in op wat ervoor nodig is om ervoor te zorgen dat de klantrelatie in stand blijft, de reguliere betalingen door de klant weer worden hersteld en de betalingsachterstand zoveel mogelijk wordt opgelost.

Ook is er volop ruimte om ervaringen van verzekeraars uit te wisselen. Werk jij bij een verzekeraar en wil je graag vertellen wat jullie doen om klanten te helpen als zij een rekening (tijdelijk) niet kunnen betalen. Proberen jullie klanten te stimuleren contact hierover te zoeken? En hoe ga je dan om met die klanten? Wat werkt om contact te leggen en goede afspraken te kunnen maken (en wat hebben jullie geprobeerd en werkte niet?). Wil je daar graag je collega-verzekeraars over vertellen? Mail het naar p.swienink@verzekeraars.nl

Programma
Aanvang:    10.00 uur
Duur:           max. 1 uur

10.00 uur     Welkom

10.05 uur     Hanneke Goosen: presentatie van het onderzoek Effectieve communicatie bij betalingsachterstanden

10.35 uur     Hoe pakken verzekeraars het aan en wat kunnen ze van elkaar leren? Ervaringsuitwisseling en discussie

10.55 uur     Afsluiting

Hanneke Goosen is sociaal psycholoog en werkt als onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies en als docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie. Daarnaast werkt ze als PhD kandidaat bij de Universiteit Leiden. Hanneke houdt zich in haar onderzoeken bezig met het toepassen van inzichten uit de gedragswetenschappen bij armoede- en schuldenproblematiek. Haar promotieonderzoek gaat specifiek over de gevolgen van financiële stress voor cognitief vermogen en financieel gedrag en het ontwerpen van interventies om mensen die deze stress ervaren beter te kunnen helpen. Ze verzorgt daarnaast colleges over gedragseconomie en gedragsverandering en leert studenten over praktijkgerichte onderzoeksmethoden.

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor MVO-medewerkers, KBC-managers, communicatie­medewerkers, managers en medewerkers van debiteurenadministratie, managers en medewerkers van klantcontactcenter.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Patricia Swienink. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Mogelijk ook interessant

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).