Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Nederland Engels
Aanmelden

Platform Risicodeskundigheid en register RRP

Datum en tijd: vrijdag 16 april 2021, 15.30 - 17.00 uur, online
Bestemd voor: leden van het Verbond van Verzekeraars en overige geïnteresseerden


Op vrijdag 16 april 2021 organiseert het bestuur een online platformbijeenkomst. Na opening en mededelingen vanuit het bestuur zal het nieuwe platform Klimaat zich kort presenteren. De commissie Seminars en PE zal zijn doelstellingen schetsen, aangeven hoe initiatieven voor kennisbijeenkomsten en seminars aangemeld kunnen worden en wat de planning is voor dit jaar. Daarna krijgen de netwerken de gelegenheid om kort hun plannen voor dit jaar te presenteren. Ter afsluiting wordt de leden de gelegenheid geboden om te reflecteren en vragen te stellen.
Het bestuur organiseert verder een inloopspreekuur op 22 april 2021 van 11 tot 12 uur. De bestuursleden en voorzitters van de werkgroepen kwaliteit en opleiding en PE-seminars zullen daarbij aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en toelichting te geven op de verdere plannen.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 15 april a.s., 12.00 uur.


Programma
Aanvang:     15.30 uur
Duur:           max. 1,5 uur

15.30   Opening en mededelingen vanuit het bestuur door voorzitter Maarten van Vugt (Achmea)

15.40   Introductie platform Klimaat, door Timo Brinkman en Vylon Ooms (Verbond)

16.00   Commissie coördinatie seminars PE, door Henrico Hendriksen (HDI Global)

16.05   Samenwerken en kennisdelen NVVK, door Martijn Kommer (bestuurslid NVVK, Allianz)

16.10   Pitches vanuit de netwerken

            * Aansprakelijkheid (Arjan Hendriksen, Allianz)
            * Agrarisch (Maick Arendsen, NN)
            * Brand (Rudo Meulenman, Achmea)
            * Criminaliteit (Rob van Nierop, HDI Global)
            * Mobiliteit&Transport (Tom Rodenburg, NN)
            * TC onderlinge verzekeraars (Bert Veurink, Totaal support)

16.45   Vragen en discussie

17.00   Afsluiting


Bestemd voor
Deelname is exclusief voor medewerkers van bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars en de NVVK. Deelname is vooral interessant voor leden van het platform Risicodeskundigheid en het register RRP van de NVVK.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.
Ook voor adviseurs die lid zijn van het Platform Risicodeskundigheid en het register RRP zijn geen kosten verbonden aan deelname. U dient dit wel bij aanmelding aan te geven.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst heb je
-  inzicht in ontwikkelingen binnen (de netwerken van) het register RRP
- overzicht van veranderende risico's van klimaatverandering.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

N.B. een PA-certificaat wordt alleen verstrekt als je tijdens de livestream inlogt met je eigen naam (dus niet anoniem of met een nick name) en je deelname zo kan worden vastgesteld.

PE-punten
Vanuit de NVVK wordt 1 PE-punt aan deze bijeenkomst toegekend. Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kun je dit zelf aanvragen bij de NVVK.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Marko van Leeuwenbeleidsadviseur Schade. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Mogelijk ook interessant
De site van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde NVVK.


Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).​


Wilt u iemand attenderen op dit evenement? Klik hier.

Heeft u een account? Als u nu inlogt hoeft u uw gegevens niet in te vullen:
 
Inloggen

Persoonlijke gegevens

Voorletters: *  
Voornaam: *  
Tussenvoegsels:
Achternaam: *  
Geslacht: *
 

Organisatie gegevens

Organisatie: *  
Functie: *  
Zakelijke contact gegevens
Telefoonnummer: *  
E-mailadres: *  

Wenst u een PA-Certificaat te ontvangen?


Tijd en locatie

 

Lid Platform Risicodeskundigheid of Register RRP