Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Nederland Engels
Aanmelden


 

 Bent u consument...?

 
​Bezoek dan onze consumentenwebsite www.vanAtotZekerheid.nl. Op deze site vindt u algemene informatie over verzekeringen, zodat u zelf een afweging kunt maken tegen welke risico's u zich wilt verzekeren en waar u op moet letten.
 

 Werkt u bij een verzekeraar die lid is van het Verbond?

 
Maak dan gebruik van de voordelen van het Verbondslidmaatschap! In het overzicht hiernaast vindt u de belangrijkste diensten op een rij. Let op: sommige links werken niet als u geen account heeft op verzekeraars.nl.

Is dit het geval? Vraag dit dan nu aan en zorg dat u toegang heeft tot exclusieve ledeninformatie!

 

Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars in Nederland. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. Het Verbond treedt namens de aangesloten verzekeraars op als gesprekspartner voor de politiek, media en andere relevante partijen over onderwerpen die verzekeraars raken.

 

1. Bijeenkomsten over actuele trends en ontwikkelingen
Het Verbond organiseert jaarlijks ruim 60 bijeenkomsten om u te informeren en aangesloten te houden op relevante trends en ontwikkelingen. Gratis voor leden! Meer weten? Ga dan naar onze bijeenkomstenpagina (let op: alleen zichtbaar voor leden met een account). 

2. Snelle nieuwsvoorziening
Het Verbond vindt het belangrijk dat u goed bent aangesloten op de actualiteit. Daarom brengen we tweewekelijks een nieuwsbrief uit en houden we van belangrijke onderwerpen online dossiers bij. Verder brengt het Verbond vier keer per jaar het relatiemagazine Verzekerd! uit. Volg ons voor de allerlaatste nieuwtjes op Twitter. Weten wat er op nieuwssites en in kranten over de branche geschreven wordt? Ook dat monitoren we. Het online nieuws bundelen we dagelijks in VerzekeringsnieuwsVandaag, een nieuwsbrief die iedereen met een account op verzekeraars.nl automatisch ontvangen. Daarnaast maken we dagelijks samenvattingen van het belangrijkste verzekeringsnieuws, die verschijnen elders op deze site en daarin zijn ook de krantenartikelen verwerkt.

3. Onderzoek en statistieken
Wilt u weten of uw klanten tevredener zijn over uw telefonische of over uw schriftelijke communicatie? Of op welke risicofactoren uw portefeuille afwijkt van de markt? Producten van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek geven antwoord op dat soort vragen.
Meer weten? Bekijk de startpagina Statistieken


4. PR-coördinatie bedrijfstak

Spreekbuis namens de sector, informatiedraaischijf en klankbord: die drie functies vervullen de twee woordvoerders bij het Verbond. Meer weten? Wend u dan tot onze woordvoerders.

5. Innovatie-ondersteuning
De activiteiten van het Verbond zijn ingedeeld langs twee programma’s: VerzekeraarsVernieuwen (gericht op herstel van vertrouwen) en VerzekeraarsVersterken (gericht op het verstevigen van de bedrijfseconomische positie van de branche). In beide programma’s is innovatie een belangrijk thema. Zo is binnen Versterken het insuranceLAB opgericht, waarbinnen trendavonden en workshops worden georganiseerd. Binnen Vernieuwen worden bijeenkomsten over innovatieve klantcommunicatie georganiseerd.

6. Onderwijs en opleiding
Het Verbond hecht groot belang aan onderwijs en opleidingen. Daarom ondersteunen we de masteropleiding Verzekeringskunde (de enige in Europa!), organiseren we voor talentvolle jonge managers de Verbondscourse en hebben we samen met Nyenrode Business Universiteit een opleiding Deskundigheidsbevordering voor bestuurders en commissarissen van verzekeraars opgezet.

7. Zelfregulering
Verzekeraars hebben te maken met wet- en regelgeving, maar zitten zelf ook niet stil. Naast het interne en wettelijke toezicht heeft het Verbond een groot aantal uitgangspunten vastgelegd in zelfregulering. Het Verbond is een groot voorstander van dit fenomeen: zelfregulering stimuleert het zelfreinigende vermogen van de sector en is dus in het belang van iedere verzekeraar. Meer weten? Kijk dan op www.verzekeraars.nl/zelfregulering.

8. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV)
Net als alle andere bedrijfstakken hebben ook verzekeraars te maken met fraude. Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) kan u ondersteunen bij een optimale fraudeaanpak, zowel beleidsmatig als operationeel. Het CBV is hét centrale coördinatie- en aanspreekpunt voor verzekeraars, overheidsdiensten en andere partijen bij de aanpak van verzekeringsfraude en criminaliteit.

9. Standaardisatie
We helpen u graag met een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering en hebben diverse processen gestandaardiseerd. Zo stellen we het Europees Schadeformulier beschikbaar (en ondersteunen de Mobiel schademelden app) en hebben we productwijzers ontwikkeld. Ook hebben we diverse initiatieven op het gebied van ketenintegratie genomen. Denk aan de ontwikkeling van een poliskluis.

10. Cao
Het Verbond sluit als werkgeverspartij met de vakorganisaties cao’s af voor de binnen- en buitendienst, die geldend zijn voor de leden van de sector Arbeidsvoorwaarden. Het beleid is gericht op een kwalitatief goede, marktconforme en uitvoerbare regeling van arbeidsvoorwaarden voor de bedrijfstak, met ruimte voor eigen beleid van ondernemingen. Meer weten? Bekijk dan onze arbeidsvoorwaardenpagina.

11. Consumentenvoorlichting
Het Verbond vindt het van groot belang dat consumenten kritisch nadenken over nut en noodzaak van verzekeringen. Daarvoor zijn diverse tips en tools ontwikkeld, waarvan u ook gebruik kunt maken. Zo kunt u verwijzen naar de website VanAtotZekerheid.nl, waar consumenten objectieve informatie vinden over verzekeringen. Daarnaast steken we veel energie in financiële educatie en geven we onder meer gastlessen op basisscholen.

12. Monitoring
Meten is weten. Daarom monitoren we onder meer hoe de consumenten tegen de verzekeringsbranche aankijken. Ook monitoren we aankomende wet- en regelgeving, waarop we u op ons Compliance Portal (toegankelijk voor leden met account) via early warnings waarschuwen.