Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Klachten en tuchtrecht

:

Geschillencommissie Schadeverzekeraars

Geschillen tussen verzekeraars over de bedrijfsregelingen, samenloop en overeenkomsten die voor de sector Schadeverzekering bestaan, kunnen sinds 25 april 2002 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Schadeverzekeraars (GCS). De geschillencommissie bestaat uit juristen en schadebehandelaars die bij verschillende verzekeraars werkzaam zijn. Een vaste regel is dat als de eigen maatschappij bij het geschil betrokken is, een werknemer van deze maatschappij niet bij de uitspraak aanwezig mag zijn.

De Geschillencommissie handelt op basis van een reglement​ en een preambule.

De Geschillencommissie Schadeverzekeraars doet uitspraken over een aantal Verbondsregelingen: de bedrijfsregelingen 1, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 16 en 17, de overeenkomsten bedrijfsschade voor taxi's, huurauto's en lease-auto's, de Overeenkomst Vereenvoudigde Schadeafhandeling en de convenanten Buitengerechtelijke Kosten - Letsel en Buitengerechtelijke Kosten - Materieel. U vindt al deze regelingen op de zelfreguleringspagina op deze site.
 
Los van de bedrijfsregelingen zijn het Verbond en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen de VbV-VNA regeling met betrekking tot de verhandeling van total loss leasevoertuigen overeengekomen.

Uitsluitend tussen verzekeraars onderling
De Geschillencommissie Schadeverzekeraars beslecht geen geschillen tussen consumenten en verzekeraars. Consumenten kunnen voor geschilbeslechting bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) terecht. Lees hierover meer in het dossier klachtbehandeling.

Subcommissies

De GCS bestaat uit verschillende subcommissies. Hieronder vindt u per subcommissie de regeling waar deze commissie over gaat én de reglementen en uitspraken van die commissie: