Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden

Klachten en tuchtrecht

:

Klachten en tuchtrecht

Het Verbond vindt een zorgvuldige klachtbehandeling van groot belang. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt in eerste instantie bij verzekeraars zelf. Worden klachten niet naar tevredenheid afgewikkeld, dan kunnen de betrokken partijen naar de rechter of naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) gaan. In de Wet op het financieel toezicht staat dat verzekeraars zich verplicht moeten aansluiten bij Kifid. Het Verbond heeft daaraan gehoor gegeven door al zijn leden collectief aan te sluiten bij dit klachteninstituut.

Tuchtraad Assurantiën

Sinds 1 januari 2008 bestaat de onafhankelijke Tuchtraad Assurantiën, die klachten toetst op basis van de bindende zelfregulering van het Verbond.

Zelfregulering

Een klacht goed afwikkelen is belangrijk, maar minstens zo belang is het om te voorkomen dát een klant ontevreden wordt. Om te zorgen dat verzekeren in het belang van de klant gebeurt, heeft het Verbond de Gedragscode Verzekeraars opgesteld en geldt aanvullende bindende zelfregulering. Ga voor meer informatie naar de Zelfreguleringspagina. Het Verbond laat periodiek de naleving van zelfregulering toetsen door middel van een self assessment.
 
Ook hecht het Verbond groot belang aan het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.
Lees meer over de manier waarop verzekeraars met klachten omgaan en hoe het tuchtrecht precies werkt in het dossier Klachtbehandeling.